Caring Farmers

Wij van Op Den Hoek zijn lid van Caring Farmers. Als lid zijn wij een onderdeel van een groep boeren die werken aan natuurinclusieve kringlooplandbouw.
In onderstaande applicatie leer je over de inhoud van natuurinclusieve landbouw.

Natuurinclusieve landbouw

Door kennis uitwisseling leren wij van andere boeren hoe zij werken met de natuur aan een kringloop waarin dierenwelzijn voorop staat.
Op onze boerderij werken wij zowel aan diergezondheid als dierenwelzijn, onze koeien lopen buiten en liggen op stro in een goed ventilerende stal. Door de aanplant van heggen, wilgen en akkerranden werken wij ieder jaar aan een versterking van de biodiversiteit op ons land. Wij zijn ons ervan bewust dat kringlooplandbouw nodig is om op de lange termijn de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Hoe korter de keten, hoe duurzamer, daarom zijn wij begonnen met de afzet van onze eigen kaas in de korte keten. Wij proberen zoveel mogelijk te werken vanuit de principes uit het Groenboerenplan.

Daarnaast zetten wij ons in om middels kennisoverdracht, presentaties, rondleidingen en lobbyen onze omgeving te informeren over de manier waarop wij werken aan natuurinclusieve landbouw.