Stichting Rabauw Craft Beer

Samen met Rabauw ontwikkelden wij onze speciale Rabauw bierkaas.
www.rabauw.org

Usawa Coffee

Samen met Usawa Coffee ontwikkelden wij onze speciale Usawa koffiekaas.
www.usawa.coffee

Per Bakfiets,

Dit lokale initiatief bezorgt onze kaas in de omliggende dorpen.
www.perbakfiets.nl

Ravon

Wij voeren samen met Ravon onderzoek uit naar de waterdiertjes in onze boerenslootjes.
www.ravon.nl

De Groene heerlijckheid

Wij zaaien akkerranden en tarwe in samen met De Groene Heerlijckheid.

www.degroeneheerlijckheid.nl

Stichting Ons Landschap

Deze stichting helpt ons bij het aanplanten van vlechtheggen en ander plantgoed rond ons erf.

Dagbesteding MeMo

Wij maken samen met MeMo insectenhotels voor op ons land.
www.mensenenmogelijkheden.nl

Boerderij educatie Nederland

Wij verzorgen les op de boerderij voor scholen.
www.klasseboeren.nl

Louis Bolk Instituut

Wij leren met hen over nieuwe eiwitrijke gewassen van eigen bodem voor een betere kringloop.
www.louisbolk.nl

Agroproeftuin de Peel

Op dit proefveld experimenteren wij met teelten voor een gezonde bodemvruchtbaarheid.
www.agroproeftuindepeel.nl

Provincie Noord-Brabant

Wij zijn een inspiratiebedrijf voor een natuurinclusieve landbouw.
www.landbouwenvoedselbrabant.nl

Land van de Peel & VVV Gemert-Bakel

Met onze kaas en activiteiten zijn wij in de Peel een van de lokale aanbieders van Peel producten.
www.landvandepeel.nl

Caring Farmers

Een groep boeren die werken aan natuurinclusieve kringlooplandbouw.
www.caringfarmers.nl

Klasse Boeren

Wij verzorgen maandelijks lessen aan primair onderwijs (PO), voortgezet (VZO) en beroepsonderwijs (BO).
www.klasseboeren.nl

Peel Positief

Wij werken met onze boerderij aan een Peel Positieve bedrijfsvoering
www.peelpositief.nl