Een korte duik in de wereld van mest

Voor de groei en voeding van gewassen gebruiken landbouwers mest.
In Nederland is er vanwege het gunstige klimaat een langer groeiseizoen.
Door deze langere groeiperiode van gewassen heeft het gewas ook meer voedingsstoffen nodig.
Door deze langere groeiperiode is er voor Nederland een uitzondering gemaakt, zij mag in verhouding tot andere landen meer mest uitrijden over de akkers.

Alleen de afgelopen periode zijn er steeds langere periodes van droogte,  de groei periode van de planten wordt hierdoor korter.
In tijden van extreme warmte groeien gewassen niet en kunnen zij die extra mest ook niet opnemen.
De overtollige mest spoelt hierdoor uit in het grondwater waardoor de waterkwaliteit naar beneden gaat.

Verslechtering van de waterkwaliteit is als gevolg van de aanhoudende warme periodes de reden dat boeren in Nederland nu geen uitzonderingspositie meer krijgen. Ook zij moeten zich nu houden aan de Europese richtlijnen.