Peel Positief

Wij werken met onze boerderij aan een Peel Positieve bedrijfsvoering. Hierbij streven wij ernaar om meer te geven dan te nemen. Niet alleen minder slecht, maar meer goed. Samenwerking, vertrouwen, transparantie, gekoppelde doelen, tijd vrijmaken. En bovenal: verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je doet.

Dit uitgangspunt is gebaseerd op de theorie Netto Positief van Paul Polman. Dit doen wij op verschillende vlakken:

Biodiversiteit en bodem
Wij planten ieder jaar nieuwe gewassen rond onze boerderij die zowel het bodemleven als de biodiversiteit ten goede komen. Bij de bouw van onze stal hebben wij gekozen voor een vloersysteem waarmee wij vastmest met stro produceren en uitrijden op ons land, dit komt de bodemstructuur ten goede.

Natuur
Voor samenwerkingspartners als het Waterschap Aa Maas en staatsbosbeheer pachten wij gronden die wij zo natuurlijk mogelijk beheren. Daarnaast onderzoek wij de kwaliteit van de biodiversiteit rond ons bedrijf en organiseren wij activiteiten die natuurbewustzijn bij mensen vergroot. Wij werken nauw samen in een klimaatraad met de klimaatburgemeester van Gemert-Bakel en denken na over verduurzaming van de samenleving.

Dieren
Onze koeien lopen zoveel als mogelijk buiten en krijgen in de stal zoveel mogelijk de ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen.

Mensen
Wij zijn actief betrokken bij onze omgeving. Wij leveren maandelijks kaas aan de minima in Gemert sponsoren verschillende lokale initiatieven. Op onze boerderij werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontvangen klassen van scholen in de Peel Gemert, Bakel, Helmond, Deurne, Asten, Laarbeek en Someren. Deze scholen ontvangen les over de oorsprong van het voedsel en de natuur. Daarnaast werken wij samen met de bibliotheek in Gemert om jonge kinderen kennis te laten maken met de boerderij en lezen.