Verkiezingen voorbij
De vlag kan uit, weg of weer terug omhoog?
Hoe hangt bij jou de vlag erbij?

Laten we inzetten op een betere dialoog en waardering voor de zorg.

Zorg voor elkaar,
Zorg voor verzorgenden
Zorg voor het onderwijs
Zorg voor de natuur

Laten we zorgen voor een duurzame toekomst en werken aan een duurzame landbouw, voedselketen
en een gezonde samenleving waarin we oog hebben voor elkaar.