Verkiezingen

Afgelopen weekend was er weer het NK Maasheggenvlechten

Als nieuwe heggen beheerders was dit voor ons een mooi moment om eens rond te kijken.

De heg gebruikte men vroeger als veekering.
Een veekering vormde een afscherming van percelen zodat het vee binnen de weides bleef staan.

Tegenwoordig zijn er steeds meer boeren en natuurbeheerders die de heg weer opnieuw aanplanten.
Heggen zorgen voor een natuurlijke afrastering, maar ook voor een goede schuilplek voor de vogels.

Een heg zorgt voor goede bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit.
Dit komt onze grond en de wateropname van de grond ten goede!